PRF

Process for PRF

Zašto PRF?

Regeneracija autolognim materijalom najbolje je rješenje za vašeg pacijenta.

Dotjerati tehnologiju do krajnjih granica

Sve je jako jednostavno – priprema, vrijeme koje je potrebno, protokoli.

Sve što Vam je potrebno…

Centrifuga, vakueta prema indikaciji, sistem za vađenje krvi…

VAKUETE I PRIBOR

INSTRUMENTARIJ

PRF SUSTAV

PRF CENTRIFUGA

Treba li u ordinaciji imati ovaj jednostavan uređaj ili ne?

U većini ordinacija dentalne medicine danas se pruža potpuna stomatološka usluga. Od jednostavnih ekstrakcija do implantologije. Vanjski suradnici i “outsourcing” jedan su od modela kako u svojoj ordinaciji pružiti sve moguće terapijske postupke. I ovdje je naš odgovor DA – treba vam centrifuga i jedan od sustava kojim možete dobiti derivate krvi.

Naš odabir je PRF – sustav kojeg je u ovom obliku razvio i stalno ga nadograđuje dr. Joseph Choukroun sa suradnicima. Ovo je najjednostavniji sustav – od uređaja, instrumentarija koji vam je potreban, protokola i na kraju financijski najisplativiji.

 

VAKUETE I PRIBOR

Protokoli za pripremu materijala su vrlo jednostavni: odaberete protokol, izvadite pacijentu krv i nakon centrifugiranja dobijete materijal koji vam je potreban. Postoje vakuete u kojima centrifugiranjem dobijete fibrinske ugruške (A-PRF) iz kojih za 1 minutu u PRF kazeti imate membranu ili fibrinski čep.

Treba li vam tekuća faza A-PRF-a, koristite vakuetu za S-PRF. Materijal kojeg dobijete centrifugiranjem je tekući oblik fibrinskog ugruška i pomiješan sa granulama kosti (ksenograft, autograft ili sintetskog podrijetla) daje “Sticky bone”. Tekući i-PRF+  može se koristiti i za tretman čeljusnog zgloba ili kao potpora cijeljenju sluznice.

Za primjenu u ortopediji ili za estetiku lica koristi se i-PRF+ vakueta od 13 ml.

INSTRUMENTARIJ

Nabavljate li cijeli PRF set, u njemu dobijete sav instrumentarij koji vam je potreban za pripremu materijala, a to uključuje PRF kutiju, teflonsku pločicu za pripremu materijala, 2 posudice, 6 instrumenata, stalak i Esmarhovu traku. Sve to se može nabaviti i posebno.

 

SVJEDOČANSTVA NAŠIH KUPACA

Share This