BIOMATERIJALI

KONCEPT 100%

Prije par godina “Koncept 100%” postao je naša vizija kako povećati uspješnost kirurških zahvata koristeći se biološki vođenom dentalnom medicinom.

Nazvali smo to “konceptom”, jer nije stvar samo kupiti dobre i kvalitetne materijale, nego je važno koristiti one koji u kombinaciji jedan drugog “boostaju” i tada daju najbolje rezultate.

Na stomatologu je da odluči na koji način želi raditi – koristiti ono što mu je najpovoljnije ili krenuti u avanturu – odabrati materijale koji u kombinaciji daju najbolje rezultate kod pacijenta. 

“Evidence based dentistry” u našem Konceptu 100% jedina je dentalna medicina koju štujemo. Jer u konačnici, ono što radite, način na koji razmišljate o poslu kojim se bavite i ono što nudite svojim pacijentima ili klijentima ogledalo je vašeg načina razmišljanja i odnosa prema poslu od kojeg živite.

SINTETSKI GRAFT

KOLAGENE MEMBRANE

Kako što prije, kvalitetnije i uz manji trošak za ordinaciju i pacijenta koji sve to plaća doći do kvalitetnog ishoda terapije.

Kalkulira se uvijek koliko to sve košta i kako dugo će vremenski trajati terapija, kako pacijentu prilagoditi cijenu da pristane na skupe zahvate. Membrane, kost, konci, implantati, CBCT, tehničar, osoblje, vrijeme, edukacija – kako to sve ukalkulirati u cijenu?

Za taj financijski segment postoje tečajevi, no zanimljivo je da odgovor na jedan dio svega ovoga ima, odnosno nosi pacijent. Ljudski organizam je zanimljiv mehanizam – sam proizvodi i razgrađuje, sam se obnavlja. Upravo zbog te činjenice, treba iskoristiti izvore “materijala” koje nam pruža naše tijelo i upoznati mehanizme koje možemo iskoristiti u terapiji.

Važno je krenuti od ISHODA. Vrijedi ga pomno isplanirati – kako do njega doći, što je potrebno od opreme, materijala. Koje prepreke stoje na putu do regeneracije i kako sve to započeti. Za planiranje svakog slijedećeg poteza treba imati jasnu sliku što želimo postići i fokusirati se u tom smjeru. Iskustvo nas uči da detaljnim planiranjem dolazimo do cilja – procjena vremena u kojem se to desi, ovisi o svemu gore navedenom.

Putokaz do uspješne regeneracije više nije samo koncept (riječ koju volimo, koja obuhvaća sve što nam treba da bi nešto postigli).

To je strategija koja nam treba, a sastoji se od materijala, tehnika, algoritama i koncepta koji trebaju rezultirati uspješnom regeneracijom – a to je ishod kojemu težimo.

KSENOGRAFT

THE Graft (PURGO BIOLOGICS)

“Sve bliži humanoj kosti” – THE Graft ™ ksenograft je strukturno sličan ljudskom tkivu. Ima najveću moguću razinu poroznosti, ako se uspoređuje s humanom kosti. Kombinacija je to u kojoj koštani nadomjestak svinjskog porijekla s visokom razinom čistoće omogućava predvidivi rast kostiju bez rizika na nepovoljnu imunološku reakciju.  THE Graft™ potiče adheziju stanica u istoj mjeri kao i kod alografta i nudi optimalne uvjete za vitalni rast stanica.

Tehnologija koju je razvila kompanija Purgo Biologics izbjegava preradu materijala na visokim temperaturama, koje se koriste kod prerade kosti goveđeg podrijetla. Oseokonduktivna svojstva materijala prerađenog na nižim temperaturama time su veća, a morfologija površine te mikro i nano pore sačuvane. Postupkom se ne mijenja morfologija površine THE Graft™ materijala, koja je time vrlo slična humanoj kosti.

Vrijeme resorpcije kod THE Graft™-a je progresivno, ovisi uglavnom o biologiji pacijenta. Kod mladih osoba remodeliranje kosti je brže nego kod starijih. Resorpcija ovisi i o matičnim stanicama i faktorima rasta koje svakako treba dodati granulama THE Graft™-a radi bržeg i kvalitetnijeg cijeljenja.

Što je THE Graft?

THE Graft™ je prirodni, porozni koštani mineralni matriks. Nastaje uklanjanjem svih organskih komponenti iz svinjske kosti. Kada se aplicira u koštani defekt, THE Graft™ se postupno resorbira i zamjenjuje s kosti tijekom procesa cijeljenja. Dostupan je u granulama pakiranim u bočicu. THE Graft™ se sterilizira gama zračenjem.

Čistoća materijala

Purgo Biologics posjeduje patentiranu tehnologiju za inaktivaciju virusa.

Predvidljivi klinički rezultati
 • Zbog svoje velike hidrofilnosti, THE Graft Collagen stabilizira ugrušak i pomaže u revaskularizaciji koštanog grafta u području defekta kako bi se povečala migracija stanica prema mineralnom koštanom substratu.
 • Može se očekivati brzo formiranje nove kosti pa stoga i predvidljivi klinički rezultati.
Optimalna oseokondukcija

Zbog boljih svojstava manipulacije materijalom, THE Graft Collagen može stvoriti dovoljno koštanog tkiva za ugradnju implantata i održavati prirodni volumen i odličan pripoj.

Jednostavna prilagodba

Budući da je napravljen od 90% THE Graft granula i 10% kolagena, THE Graft Collagren se lakše prilagođava defektu nego kad radimo samo s granulama. THE Graft Collagen-om se jednostavnije manipulira pa se stoga može prilagoditi različitim defektima u kosti.

THE Graft Collagen

THE Graft Collagen blok sastoji se od koštanog mineralnog matriksa dobivenog od svinjske kosti i atelokolagena od svinjskih tetiva. Namijenjen da ispuni, augmentira i/ili rekonstruira parodontne, oralne i maksilofacijalne defekte.

Koštani mineralni matriks sličan je fizikalnim i kemijskim svojstvima mineraliziranog humanog koštanog matriksa. S vremenom, THE Graft Collagen se djelomično transformira pod utjecajem osteoblasta i osteoklasta.

 

SINTETSKI KOŠTANI GRAFT

BondBone – kalcij sulfat

BONDBONE je sintetski koštani graft, po sastavu 100 %-tni bifazični kalcij sulfat.

Prednosti materijala su višestruke:

 • Stvrdnjava se za 3-5 minuta
 • Resorbira se za 3 mjeseca istim ritmom kojim se stvara i nova kost
 • 2 pakiranja: 0.5 i 1.0 cc
 • Može se koristiti samostalno ili kao kompozitni graft
 • Stvrdnjava se u prisutnosti sline i krvi

INDIKACIJE:

 • Samostalno – prezervacija koštane alveole i mali koštani defekti
 • Kao kompozitni graft – podizanje dna maksilarnog sinusa i augmentacija koštanog grebena

4MATRIX +

4MATRIX+ je sintetski koštani graft. Po sastavu je 40% betatrikalcij fosfat i 60% hidroksiapatit u topivom vehikulumu koji povezuje čestice grafta.

Prednosti materijala:

 • Bioaktivan – dozvoljava vezanje i proliferaciju stanica
 • Jednostavna primjena iz šprice
 • Veličina granula od 80 μm do 1 mm
 • Poroznost je 70% (slično trabekularnoj kosti)
 • Resorpcija- 7 do +/- 2 mjeseca
 • Dva pakiranja: 0.5 i 1.0 cc

INDIKACIJE:

 • Parodontni defekti
 • Augmentacija koštanog grebena
 • Postekstrakcijske rane
 • Podizanje dna maksilarnog sinusa
 • popunjavanje koštanih defekata nakon cistektomije

4BONE BCH

4BONE BCH je sintetski koštani graft, po sastavu 60% hidroksiapatit i 40% betatrikalcij fosfat. Riječ je o bioaktivnom materijalu koji se  resorbira unutar 6-8 mjeseci. Poroznost materijala je 70%, što daje više prostora za nove koštane stanice. Manipulacija materijalom je jednostavna.

INDIKACIJE:

 • Velike augmentacije koštanog grebena
 • Prezervacija koštane alveole nakon ekstrakcije
 • Podizanje dna maksilarnog sinusa
 • Opskrba koštanih defekata nakon cistektomije.

KOLAGENE MEMBRANE

4BONE RCM

4BONE RCM je “cross linked” resorbirajuća kolagena membrana načinjena od svinjskog kolagena visoke čistoće tipa I i III iz svinjske kože. Odlikuje se odličnim mehaničkim svojstvima. Može se s obije strane postaviti prema kosti i sluznici.

Vrijeme resorpcije je za 3 – 6 mjeseci. Membrana je čvrsta i može se pričvrstiti čavlićima. Dostupna je u 3 veličine.

COLLAGEN AT membrana

COLLAGEN AT je resorbirajuća membrana namijenjena za vođenu tkivnu regeneraciju.
Načinjena je od čistog, visoko kvalitetnog kolagena od konjskih tetiva.

Prednosti materijala:

 • Čvrsta barijera koja se resorbira za 6 mjeseci
 • Lako se adaptira na okolna tkiva
 • Hrapava površina osigurava stabilizaciju bez pinova.

INDIKACIJE :

 • Za vođenu tkivnu regeneraciju u implantologiji
 • Za prevenciju post-kirurške dehiscijencije kosti
 • Kod kirurških postupaka u parodontnoj kirurgiji.

 

Share This