Setovi i alati

Velika prednost kirurških setova su minimalno invazivni protokoli. Implantati s koničnom vezom (MIS C1 i MIS V3) dijele isti kirurški set i protokole za ugradnju. Ista obilježja vrijede i za setove za MIS SEVEN i MGUIDE.

Share This