ESTETIKA LICA 2 – Uloga stanica u PRF-u

by | Apr 20, 2022 | KLINIČKI

Izbornik

Kategorije

ESTETIKA LICA 2 – Uloga stanica u PRF-u

Za estetiku lica koristi se tekući PRF: i-PRF+ (i = injectible) i tekuci A-PRF. Oba
materijala dobiju se centrifugiranjem po konceptu manjeg broja okretaja
(manja G-force). Kod i-PRF-a dobije se manje sadržaja (fibrina), no sačuva se
veći broj stanica. Centrifugiranjem A-PRF Liquid protokola dobijemo više
fibrina, ali manje bogatog stanicama.

U i-PRF-u nalazimo visoku koncentraciju fibrinogena koji je bitan za
regeneraciju, leukocite i na tisuće mezenhimalnih matičnih stanica.
Nakon ubrizgavanja u tkivo, fibrin se spontano zgrušava.

Uloga leukocita je višestruka – oni potiču stvaranje novih krvnih žila,
bolju vaskularizaciju regije, a uz bolju prokrvljenost i regeneracija ide brže.
Njihova je zasluga i što oporavak ide uz minimalne popratne efekte.

Kratki zaključak je da jednostavnim postupcima i autolognim materijalom “projektiramo” regeneraciju vlastitog kiva, i to je jednostavan i za primjenu s biološke strane logičan put.
Malom traumom (a to je već i sam ubod iglom) pokrećemo automatski proces obnove tkiva.

Share This