KLINIČKI

Izbornik

Kategorije

ESTETIKA LICA 1 – Razlika izmedu PRP-a i PRF-a

ESTETIKA LICA 1 – Razlika izmedu PRP-a i PRF-a

Plazma se sastoji od 90% vode (bez eritrocita i leukocita). Najveći udio imaju bjelančevine, pa onda jos od svega pomalo - anorganske soli (NaCI), enzimi i vitamini, šećeri i masti. Uloga: transport i obrana. Fibrin bogat trombocitima (PRF - platelets rich...

ESTETIKA LICA 2 – Uloga stanica u PRF-u

ESTETIKA LICA 2 – Uloga stanica u PRF-u

Za estetiku lica koristi se tekući PRF: i-PRF+ (i = injectible) i tekuci A-PRF. Obamaterijala dobiju se centrifugiranjem po konceptu manjeg broja okretaja(manja G-force). Kod i-PRF-a dobije se manje sadržaja (fibrina), no sačuva seveći broj stanica. Centrifugiranjem...

ESTETIKA LICA 3 – INDIKACIJE i-PRF+

ESTETIKA LICA 3 – INDIKACIJE i-PRF+

A-PRF liquid - dobije se drugim protokolom i u i-PRF+ vakuetama. To je zapravobiološki filer, tekući PRF sa kompaktnijom fibrinskom mrežicom u kojoj se stanicezadržavaju dulje vrijeme pa se takvom vremenski dužom stimulacijom i produkcijomkolagena regenerira tkivo....