MGUIDE

MGUIDE je napredno i istovremeno vrlo jednostavno rješenje za računalno navođenu ugradnju implantata. Preparacija u kosti smanjena je na minimum, alati za digitalnu dijagnozu su jednostavni, kirurški setovi maksimalno pojednostavljeni, a planiranje položaja implantata u kosti siguran je postupak.

Share This