Zbog čega prihvatiti primjenu vlastite krvi za regeneraciju tkiva?

by | Apr 20, 2022 | KLINIČKI | 0 comments

Izbornik

Kategorije

Zbog čega prihvatiti primjenu vlastite krvi za regeneraciju tkiva?

PRF u svakodnevnoj praksi

Kod operativnih zahvata u usnoj šupljini koriste se za regeneraciju tkiva tzv. “pametni derivati krvi”. Krv se vadi prije operacije i odmah centrifugira. To radimo zato da bi iz krvi izvukli vrijedne stanice (trombocite i leukocite), koje su nosioci faktora rasta i matičnih stanica. Zašto nam je to potrebno? Od fibrinskih ugrušaka koje dobijemo centrifugiranjem napravit ćemo membrane, fibrinske čepove ili ćemo sastojak pomiješati sa materijalom za nadomještanje kosti.

Koji je benefit za pacijenta? Gore navedeni materijal pomoći će nam da zaštitimo ranu, no najveći benefit za pacijenta je što ovaj fibrin bogat stanicama umanjuje poslijeoperativnu bol, bitno smanjuje rizik od infekcije, ubrzava cijeljenje i regeneraciju tkiva.

Postoje li kontraindikacije? NE! Svi pacijenti imaju veliki benefit od primjene vlastitih “pametnih derivata krvi” – u ovom slučaju PRF (fibrin bogat trombocitima). PRF može bitno poboljšati oporavak i cijeljenje.

NIŠTA NE MOŽE ZAMIJENITI VAŠU KRV!

Jedino iz Vaše krvi mogu se dobiti faktori rasta i matične stanice koje su potrebne za obnavljanje tkiva. Osim toga ne postoji opasnost od odbacivanja ili infekcije, jer to je Vaše tkivo.

Share This